Vår  kropp har et energifelt rundt seg, en aura, og den knytter både tankene og følessene våre sammen med resten av alle de energifeltene som finnes i kroppen.

Healing er en naturlig behandlingsform, der man tar i bruk kraften fra universet. Den kilden blandes med auraen vårt samt den fysiske kroppen,  for å helbrede den.

Ved healing tar man i bruk alt dette for å helbrede  og finne livskraften i kroppen vha kjærlighet, intelligens,sannhet og visdom.