Kan benyttes ved

 • Smerter
 • Søvnproblemer
 • Utbrendhet
 • Røykeslutt
 • Vektreduksjon
 • Regresjon
 • Rygg og nakkesmerter
 • Uro
 • Nedstemthet
 • Redsel
 • Psykiske plager
 • Forbedre prestasjoner
 • Konsentrasjonsvansker
 • Svekket immunforsvar
 • Stress
 • Mangel på energi
 • Prestasjonsangst
 • Barnløshet
 • Eksamensforberedelser
 • Og mye mye mer….